தேவி கள்ளர் திருமண தகவல் மையம் - Devikallar.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

96557 07489

Login

Kallar - 8th,10th,12th,Diploma,ITI Qualified Grooms

கள்ளர் - 8th,10th,12th,டிப்ளோமா,ITI படித்த ஆண்களின் விபரம்


813 Results Found
கள்ளர் - ஆண் - 8th, 10th, 12th படித்தவர்கள்    மொத்தம் 813
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி
D532632 கள்ளர் ஆண் 20 Diploma தனியார் பணி கடகம்
D506031 கள்ளர் ஆண் 20 10th Std தனியார் பணி துலாம்
D507205 கள்ளர் ஆண் 201 10th Std தனியார் பணி ரிஷபம்
D523062 கள்ளர் ஆண் 201 6th Std சொந்த தொழில் துலாம்
D532429 கள்ளர் ஆண் 21 Diploma அரசு பணி மீனம்
D550417 கள்ளர் ஆண் 22 10th Std தனியார் பணி ரிஷபம்
D535451 கள்ளர் ஆண் 22 Diploma சொந்த தொழில் மேஷம்
D379216 கள்ளர் ஆண் 23 10th தனியார் கம்பெனி கும்பம்
D406454 கள்ளர் ஆண் 23 ITI சொந்த தொழில் ரிஷபம்
D440268 கள்ளர் ஆண் 23 Diploma தனியார் பணி மேஷம்
கள்ளர் - ஆண் - 8th, 10th, 12th படித்தவர்கள்    மொத்தம் 813


Register FREE - பதிவு இலவசம்

பெயர் (Name)

பாலினம் (Gender)

Male Female

திருமண நிலை(Marital Status)

பிறந்த நாள் (Date of Birth)

மதம் (Religion)

இனம் (Caste)

மொபைல் போன் (Mobile)